Mandala

Woon- en zorgcentrum te Apeldoorn

De Goede Woning
Zorg & wonen
124 wooneenheden
Inclusief parkeerkelder

Zorg

Mandala was vroeger een traditioneel verzorgingshuis, maat tegenwoordig woont men in hier zelfstandig en wordt zorg- en dienstverlening op maat aangeboden door Zorgroep Apeldoorn en omstreken. Het gebouw bestaat uit 124 wooneenheden met een parkeerkelder. 80 appartementen zijn bestemd voor personen met een zorgvraag.

 • Werkzaamheden

  Het project is gebouwd in 2 fasen. voor aanvang van de eerste fase zijn 32 aanleunwoningen gesloopt voor het inrichten van het bouwterrein. Na het gereedkomen van fase 1 zijn de bewoners uit de bestaande hoogbouw en resterende laagbouw verhuisd naar de nieuwbouw. Vervolgens zijn de bestaande gebouwen gesloopt en is fase 2 van start gegaan.

 • Details

  Opdrachtgever: Woningstichting De Goede Woning te Apeldoorn
  Architect: Het Architectenhuis Borkent & Plug BV te Apeldoorn
  Constructeur: Ingenieursbureau Bartels B.V. te Apeldoorn
  Bouwtijd: 31 maanden, in 2 fasen gerealiseerd
  Bouwvorm: Bouwteam

'wij geloven in een aanpak die leidt tot persoonlijke aandacht voor bewoners'

Unitleider zorg & wonen
Aljan Schut
Meer weten over dit project? Neem contact op met Aljan

Door het persoonlijke contact en de betrokkenheid van een familiebedrijf geven wij elk project de aandacht waarmee wij samen tot het beste resultaat komen