Lindenhout

Jeugdzorg

Bouwpartner sinds 2000
Ondersteuning in onderhoud
Renovatie
Nieuwbouw

Renovatie

Al sinds 2000 zijn wij de vaste bouwpartner van Lindenhout Jeugdzorg. Zo hebben wij diverse verbouwingen en nieuwbouw verzorgd, onder andere in de vestigingen te Arnhem, Nijmegen, Ede, Ellecom en Apeldoorn. En daarnaast bieden we ondersteuning aan het onderhoud van de locaties. Dit houdt het dagelijks onderhoud in (waaronder ook conciërge taken), mutatieonderhoud en de 24-uurs storingsdienst.

  • Detail

    Door zowel de coördinatie als de uitvoering van alle bouw-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden in handen van onze experts te leggen heeft het Hoofd Facilitaire Dienst maar één aanspreekpunt voor alle locaties en voor alle klussen, dus ook voor bijvoorbeeld het installatiewerk en het schilderwerk. Wij denken mee over onder andere het budget, de veiligheid, de techniek en de planning. Onze mensen zijn gewend om te werken met kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en jongeren. In deze situaties moet extra rekening gehouden worden met de wijze van communicatie en met de veiligheid van een ieder. Onze ervaren vakmannen zijn zich hier terdege van bewust en handelen hier naar – tot volle tevredenheid van de opdrachtgever.

  • Details

    Opdrachtgever:
    Bouwvorm:
    Omvang:

'wij geloven in een aanpak die leidt tot persoonlijke aandacht voor bewoners'

Unitleider zorg & wonen
Aljan Schut
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Aljan

Door het persoonlijke contact en de betrokkenheid van een familiebedrijf geven wij elk project de aandacht waarmee wij samen tot het beste resultaat komen